En børnehave hvor leg og oplevelser, i trygge rammer præger hverdagen.
Leg, bevægelse og megen sjov i Regnbuen tilgodeses det enkelte barns udvikling og behov.

Bytoften 13 Bovrup, 6200 Aabenraa, Tlf.: 74680438, www.bornehavenregnbuenbovrup.dk