Her kan du blive klogere på vores politikker i Regnbuen.

 • Trafikpolitik

  Det er en naturlig vigtighed og høj prioritering for os, at børn lærer at færdes i trafikken, ved at gå såvel som cykle sammen med de voksne og hinanden. Erfaringer med trafikken giver gode trafikanter og tryghed.

  Vores P-plads

  Forældre og ansatte opfordres til at udvise opmærksomhed og hensyn på p-pladsen ved aflevering og afhentning af børnene. Forældrene opfordres til at deres børn ikke opholder sig alene på p-pladsen og lære dem, ikke at åbne børnehavens låge selv og løbe ud, heller ikke når andre børn bliver hentet. Forældre skal huske at lukke lågen, efter besøget i børnehaven, hver gang.

  Cykler, klapvogne og biler skal parkeres på deres respektive pladser udenfor lågen.

  På tur:

  Institutionen har følgende retningslinjer for ture ud af huset:

  Inden vi går på længere gåture, taler de voksne med børnene om hvor turen går hen, med henblik på at skabe ro og håndterbarhed for det enkelte barn.
  Når vi går tur, er der maksimum 6 børn pr. Voksen. Alle bærer refleksveste. Børnene skal holde i hånden to og to, og der må ikke pjattes, skubbes eller balanceres på kantsten og lign. Undervejs.

  Der standes ved vejkryds og ind- og udkørsler, og vi taler med børnene om grunden hertil.
  Børnene ser sig til venstre-højre-venstre før en vej krydses med hjælp fra den voksne som går forrest. Der er altid en voksen forrest og bagerst.

  Såfremt der er trafiklys og det bliver rødt mens vi er midt i fodgængerfeltet, fortsætter hele gruppen over trods ”rød mand”, hvilket igen er noget som italesættes for og med børnene, ift. Alder og udviklingsniveau.

  På cykelture:

  Alle børn har vest og cykelhjelm på. Hjelmen skal sidde rigtigt på hovedet, og såfremt den enkelte cykel ikke vurderes lovpligtig af personalet, vil denne ikke kunne komme med på cykeltur.

  Ydermere opfordres forældrene til at give deres barn en praktisk rygsæk, samt praktisk påklædning på til den dag hvor børnene skal med på cykeltur.
  Desuden cykler vi max. 4 børn pr. voksen. Når vi tager afsted i stor gruppe, er der altid en voksen forrest og en voksen bagerst, og midt imellem efter behov.

  Forældre kan også få gode råd på hjemmesiden: https://www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/paa-cykel/laer-dit-barn-at-cykle

  På cykelture, vælger vi altid de mindst trafikerede ruter. Når vi cykler, skal alle børn tie stille og kun koncentrere sig om at cykle og holde afstand til den foran. De voksne er gode rollemodeller og overholder færdselsloven.

  Mindst 1 fastansat personale med på turen.

  Med bil og bus:

  Såfremt der er seler i bussen, er der et krav om at alle børn får disse på.

  Vi skal sammen med børnene udvise respekt for vejen, når vi står og venter på bussen. Dette betyder, at man holder i hånd og venter længst inde på fortovet.
  Personalet og hjælpende forældre, kører som hovedregel ikke med børnene i private biler, dog når personalet vurderer det som værende meget nødvendigt samt ved akut skadestuebesøg, kan der gøres undtagelser.

  Her gælder følgende regel: Alle børn skal sidde fastspændt i 3-punktsele, og børn må ikke sidde på forsæder hvor der er airbag.

  Forældrene skal tilkendegive om de tillader at børnene bliver transporteret i privatbil i institutionstiden. Dette gøres når barnet starter i børnehaven.

  Trafiktræning i hverdagen:

  Når institutionen går tur, tages forskellige emner op afhængig af omgivelserne og vejen. Der kan f.eks. lægges mærke til lygter, lyde og andre trafikanter.

  Institutionen lægger vægt på, at en tur ikke kun er transport fra A til B, men en konkret læring og erfaring i trafikken for børnene.

  Rollemodeller:

  Institutionens ansatte forventes at overholde færdselsloven og signalere rigtig og sikker adfærd i trafikken. Det gælder også i egne biler (sele, hastighed og parkering.)