De tre stuer

Her kan du blive lidt klogere på vores lille-, mellem- og storebørnsgruppe, samt de pædagogiske mål for de tre stuer.

De små larver

"De små larver", også kaldet lillelarve-stuen er stuen for de 3-årige børn, som kommer lige fra vuggestue eller dagpleje.
Hos de små larver lægger vi stor vægt på omsorg og relationer, og at børnene får lov til at fortælle, lege og danne venskaber.

De store larver

"De store larver", også kaldet "storelarve-stuen", er stuen for de mellemste børn i 4-års alderen.
Her er der fokus på den alsidige personlige udvikling og barnets egen duelighed og selvstændighed.
Det er vigtigt, at børnene lærer at prøve selv, med støtte fra de voksne.
Vi synger sange og laver kreative forløb, hvor børnene får lov til at udtrykke sig på forskellige måder.

Sommerfuglene

"Sommerfuglene", også kaldet sommerfuglestuen, er stuen for vores førskolebørn i 5-års alderen.
Hos sommerfuglene arbejder vi med den sociale dannelse og at styrke fællesskabsfølelsen blandt børnene.
Børnene skal være gode kammerater overfor hinanden og øver sig i at hjælpe hinanden, samtidigt med at de er gode forbilleder for de mindre børn i huset.